Kemp č. 4Letní kemp divadla a filmu

středa 7. 7. – úterý 13. 7.

 Letní kemp divadla a filmu (autokemp Velehrad)

středa 7. 7. – úterý 13. 7.

Pro děti 10-18 let

Garant: Mgr. Stanislav Nemrava, kontakt: kemp021@seznam.cz

Divadelně-filmový projekt orientovaný na možnost vzniku krátkých videí s důrazem na hereckou a hlasovou problematiku účastníků, vzájemnou spolupráci „herců“ a „filmového štábu“. Všichni získají praktické zkušenosti při natáčení a vystupování před kamerou. Kolektivní práce s filmovou a divadelní praxí má za úkol podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci, průběžně doplňovat dílčí znalosti a dovednosti, které nemohly být realizované výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku. Forma pobytu na táboře s intenzivní kolektivní prací by měla podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí, pravidelný denní režim, střídání pracovních a relaxačních činností zase návyky zdravého životního stylu. Hereckými technikami budou podpořeny také pohybové aktivity dětí.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2023 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz