Kemp č. 3Letní kemp divadla a hudby

středa 7. 7. – úterý 13. 7.

Letní kemp divadla a hudby (autokemp Velehrad)

středa 7. 7. – úterý 13. 7.

Pro děti 10-18 let

Garant: Mgr. Stanislav Nemrava, kontakt: kemp021@seznam.cz

Divadelně-hudební projekt orientovaný na scénické zpracování textu, kramářské písně, pokus o vlastní textové a hudební realizace s možností veřejné produkce. Kolektivní práce s hudbou a divadelní praxí má za úkol podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci, průběžně doplňovat dílčí znalosti a dovednosti, které nemohly být realizované výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku. Forma pobytu na táboře s intenzivní kolektivní prací by měla podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí, pravidelný denní režim, střídání pracovních a relaxačních činností zase návyky zdravého životního stylu. Jevištními technikami budou podpořeny také pohybové aktivity dětí.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2023 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz