Školné

Výše úplaty za vzdělávání (tzv. školného) pro školní rok 2019/2020

V souladu s § 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 stanovuji pro školní rok 2019/2020 následující výši úplaty za vzdělávání ve školách zřizovaných krajem.

Úplata na základě předpisu zaslaného na e-mail, který u žáka evidujeme, se hradí pololetně a je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období (tj. do 15. 9. 2019 a 15. 2. 2020). Bližší informace budou uvedeny v předpisu úplaty zaslaném elektronickou poštou.

MgA. Jiří Pospíchal – ředitel školy

Obor

Měsíc (Kč)

Pololetí (Kč)

Hudebníindividuální výuka

350

1750

skupinová výuka

280

1400

přípravné studium 

200

1000

Výtvarnýzákladní studium, přípravné studium

300

1500

Tanečnízákladní studium

280

1400

přípravné studium

200

1000

Literárně - dramatickýzákladní studium + přípravné studium II. stupeň

280

1400

přípravné studium

200

1000

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2020 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz