Školné

Výše úplaty za vzdělávání (tzv. školného) pro školní rok 2019/2020

V souladu s § 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 stanovuji pro školní rok 2019/2020 následující výši úplaty za vzdělávání ve školách zřizovaných krajem.

Úplata na základě předpisu zaslaného na e-mail, který u žáka evidujeme, se hradí pololetně a je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období (tj. do 15.9. 2019 a 15.2. 2020). Bližší informace budou uvedeny v předpisu úplaty zaslaném elektronickou poštou.

MgA. Jiří Pospíchal – ředitel školy

Obor

Měsíc (Kč)

Pololetí (Kč)

Hudební



individuální výuka

350

1750

skupinová výuka

280

1400

přípravné studium – kolektivní výuka

200

1000

Výtvarný



základní studium, přípravné studium

300

1500

Taneční



základní studium

280

1400

přípravné studium

200

1000

Literárně - dramatický



základní studium + příprav.studium II.stupeň

280

1400

přípravné studium

200

1000

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2019 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz